Apatiitti

Apatiitti on ryhmä fosfaattimineraaleja, joiden kiteessä on suuria OH-, F-, Cl- tai ionipitoisuuksia.

Apatiitti on ominaista biologisille järjestelmille. Se on yksi harvoista mineraaleista, joita biologiset mikroympäristöjärjestelmät tuottavat ja käyttävät. Sen kovuus on Mohsin asteikolla 5. Hydroksiapatiitti on hammaskiilteen ja luun mineraalien pääkomponentti.

Suuri osa luumateriaalista on suhteellisen harvinaista apatiittia. Tässä muodossa suurin osa OH-ryhmistä puuttuu, ja siinä on monia karbonaatti- ja happofosfaattisubstituutioita.

Fluorapatiitti (tai fluoroapatiitti) kestää paremmin happohyökkäyksiä kuin hydroksiapatiitti. 1900-luvun puolivälissä havaittiin, että yhteisöissä, joiden vesihuolto sisälsi luonnostaan fluoria, oli vähemmän hammaskariesta. Fluoripitoinen vesi mahdollistaa hampaiden fluoridi-ionien vaihtumisen apatiitin hydroksyyliryhmiin. Samoin hammastahnassa on usein fluoridi-anionien lähde (esim. natriumfluoridi, natriummonofluorofosfaatti).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3