Lauseke (kielitiede)

Lause on pieni ryhmä sanoja, jotka lisäävät lauseen merkitystä. Lause ei ole lause, koska se ei ole täydellinen ajatus, jossa on subjekti, verbi ja predikaatti.

Englannin kielessä on viisi erilaista fraasia, yksi kutakin tärkeintä puheen osaa varten. Lauseen pääsanaa eli sanaa, josta lauseessa on kyse, kutsutaan päälauseeksi. Näissä esimerkeissä se on painettu lihavoituna. Lauseen muut sanat muuttavat tai modifioivat päätä.

Substantiivilausekkeessa yksi tai useampi sana toimii yhdessä antaakseen lisätietoja substantiivista.

  • kaikki rakkaat lapseni
  • tiedon aikakausi
  • seitsemäntoista nälkäistä leijonaa kallioilla -

Adjektiivilauseessa yksi tai useampi sana toimii yhdessä antaakseen lisätietoja adjektiivista.

  • niin suloista
  • tosissaan halussaan
  • erittäin tyytyväinen hänen työhönsä

Verbilauseessa yksi tai useampi sana toimii yhdessä antaakseen verbille lisää merkitystä. Englannin kielessä verbilause on hyvin monimutkainen, mutta hyvä kuvaus sen monista muodoista löytyy täältä.

Adverbilauseessa yksi tai useampi sana toimii yhdessä antaakseen lisätietoja adverbistä.

  • erityisesti pehmeästi
  • entinen Perthin kaupungin asukas
  • aivan liian nopeasti nähdäksemme selvästi

Prepositiolausekkeessa yksi tai useampi sana toimii yhdessä antaakseen tietoa ajasta, paikasta, hallussapidosta tai tilasta. Prepositio esiintyy aina lauseen alussa (prepositio = prepositio).

Kysymyksiä ja vastauksia

K: Mikä on lause?


A: Lause on sanaryhmä, joka lisää lauseen merkitystä. Se ei ole täydellinen ajatus, jossa on subjekti, verbi ja predikaatti kuten lauseessa.

K: Kuinka monta erilaista lausetta englannissa on?


V: Englannin kielessä on viisi erilaista lauseketta, yksi kutakin tärkeintä puheen osaa varten.

K: Mikä on lauseen pää?


V: Lauseen pää on pääsana tai sana, jota lause koskee. Se painetaan yleensä lihavoituna.

K: Millaista tietoa adjektiivilause antaa?


V: Adjektiivilause antaa lisätietoa adjektiivista.

K: Millaista tietoa adverbilause antaa?


V: Adverbilauseke antaa lisätietoa adverbistä.

K: Millaista tietoa prepositiolause antaa?


V: Prepositiolauseke antaa tietoa ajasta, paikasta, hallussapidosta tai tilasta, ja se alkaa aina prepositiolla.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3