Amerikka

Amerikat (tai Amerikka) ovat läntisellä pallonpuoliskolla sijaitsevia maita, jotka tunnetaan myös nimellä Uusi maailma. Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan mantereet ja niihin liittyvät saaret kattavat 8,3 % maapallon kokonaispinta-alasta (28,4 % sen maa-alasta).

Useimmat ihmiset pitävät Keski-Amerikan maita osana Pohjois-Amerikkaa eikä Etelä-Amerikkaa.

Vaikka sanaa amerikkalainen käytetään tavallisesti tarkoittamaan Amerikan yhdysvalloista, Amerikan mantereen väkirikkaimmasta maasta, kotoisin olevaa henkilöä tai esinettä, joskus amerikkalaiseksi kutsutaan myös muualta Amerikasta kotoisin olevia henkilöitä ja esineitä.

Kartta ajalta, jolloin muutamat paikat jäivät tuntemattomiksi.Zoom
Kartta ajalta, jolloin muutamat paikat jäivät tuntemattomiksi.

Aiheeseen liittyvät sivut


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3