Maailmanperintöluettelo

Maailmanperintökohteet ovat paikkoja maailmassa, jotka ovat erittäin tärkeitä kulttuurin tai luonnon kannalta. Nämä paikat valitsee Unesco, joka on osa Yhdistyneiden kansakuntien organisaatiota.

Maailmanperintösopimus ("maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskeva yleissopimus") on Yhdistyneiden Kansakuntien sopimus. Se sääntelee näiden kohteiden valintaa ja suojelua. Sopimukseen liittyneet valtiot valitsevat 21 valtiota Unescon maailmanperintökomiteaan. Tämä komitea vahvistaa kohteiden luettelon.

Kohteet ovat paikkoja (kuten metsä, vuori, järvi, aavikko, muistomerkki, rakennus, kompleksi tai kaupunki). Vuonna 2014[päivitys] luettelossa oli 1007 kohdetta 161 eri maassa. Kulttuurikohteita on 779, luontokohteita 197 ja sekakohteita 31. Italiassa on luettelossa 50 kohdetta, mikä on eniten kaikista maista.

Kukin maailmanperintökohde pysyy osana sen valtion laillista aluetta, jossa kohde sijaitsee. Unesco haluaa, että kaikki maailman asukkaat työskentelevät kunkin kohteen suojelemiseksi. Joskus Unesco myöntää varoja kohteen suojeluun. Irakin ja Levantin islamilainen valtio on tuhonnut joitakin kohteita.

Yellowstonen kansallispuisto on maailmanperintökohdeZoom
Yellowstonen kansallispuisto on maailmanperintökohde

Yellowstonen kansallispuisto on maailmanperintökohdeZoom
Yellowstonen kansallispuisto on maailmanperintökohde

Yellowstonen kansallispuisto on maailmanperintökohdeZoom
Yellowstonen kansallispuisto on maailmanperintökohde

Yellowstonen kansallispuisto on maailmanperintökohdeZoom
Yellowstonen kansallispuisto on maailmanperintökohde

Valintaperusteet

Vuoden 2004 loppuun asti kulttuuriperintöä koskevia kriteerejä oli kuusi ja luonnonperintöä koskevia kriteerejä neljä. Vuonna 2005 tätä muutettiin siten, että kriteerejä on nyt vain yksi kymmenen kriteerin kokonaisuus. Ehdotettujen kohteiden on oltava "poikkeuksellisen yleishyödyllisiä" ja täytettävä vähintään yksi kymmenestä kriteeristä.

Kulttuuriset kriteerit

 1. "edustaa ihmisen luovan nerokkuuden ja kulttuurisen merkityksen mestariteosta."
 2. "osoittaa merkittävää inhimillisten arvojen vaihtoa tietyn ajanjakson aikana tai maailman kulttuurialueella arkkitehtuurin tai teknologian, monumentaalitaiteen, kaupunkisuunnittelun tai maisemasuunnittelun kehityksessä."
 3. "ainutlaatuisen tai ainakin poikkeuksellisen todistuksen antaminen kulttuuriperinteestä tai elävästä tai kadonneesta sivilisaatiosta."

  IV.             

 1. "on erinomainen esimerkki rakennustyypistä, arkkitehtonisesta tai teknologisesta kokonaisuudesta tai maisemasta, joka kuvaa merkittävää vaihetta ihmiskunnan historiassa"."
 2. "on erinomainen esimerkki perinteisestä asutuksesta, maankäytöstä tai meren käytöstä, joka edustaa kulttuuria tai ihmisen vuorovaikutusta ympäristön kanssa, erityisesti silloin, kun se on tullut haavoittuvaksi peruuttamattoman muutoksen vaikutuksesta."
 3. "liittyy suoraan tai konkreettisesti tapahtumiin tai eläviin perinteisiin, aatteisiin tai uskomuksiin, taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin, joilla on poikkeuksellista yleistä merkitystä"."

Luonnolliset kriteerit

 1. "sisältää ylivertaisia luonnonilmiöitä tai alueita, joilla on poikkeuksellista luonnonkauneutta ja esteettistä merkitystä."
 2. "on erinomainen esimerkki, joka edustaa maapallon historian tärkeimpiä vaiheita, mukaan lukien elämän historiaa, merkittäviä meneillään olevia geologisia prosesseja maanpinnan muodon kehittymisessä tai merkittäviä geomorfisia tai fysiografisia piirteitä."
 3. "on erinomainen esimerkki merkittävistä meneillään olevista ekologisista ja biologisista prosesseista maa-, makean veden, rannikko- ja meriekosysteemien sekä kasvi- ja eläinyhteisöjen evoluutiossa ja kehityksessä."
 4. "sisältää biologisen monimuotoisuuden in situ -suojelun kannalta tärkeimpiä ja merkittävimpiä luontotyyppejä, mukaan luettuina ne, joissa esiintyy uhanalaisia lajeja, joilla on tieteen tai suojelun kannalta poikkeuksellista yleismaailmallista arvoa".

Nimettyjen alueiden oikeudellinen asema

Unescon nimeäminen maailmanperintökohteeksi on alustava todiste siitä, että tällaiset kulttuurisesti arkaluonteiset kohteet ovat oikeudellisesti suojattuja Geneven yleissopimuksen, sen artiklojen, pöytäkirjojen ja tapojen sekä muiden sopimusten, mukaan lukien Haagin yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa, ja kansainvälisen oikeuden nojalla.

Näin ollen Geneven yleissopimuksessa määrätään:

"53 artikla. KULTTUURIESINEIDEN JA USKONNONHARJOITUSPAIKKOJEN SUOJELU. Rajoittamatta kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa 14 päivänä toukokuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen" ja muiden asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen määräysten soveltamista, on kiellettyä:

(a) tehdä vihamielisiä tekoja, jotka kohdistuvat kansojen kulttuuri- tai henkisen perinnön muodostaviin historiallisiin muistomerkkeihin, taideteoksiin tai jumalanpalveluspaikkoihin;

(b) käyttää tällaisia esineitä sotilaallisten ponnistelujen tukemiseen;

(c) tehdä tällaisista kohteista kostotoimien kohteena."

Sivusto #252: Taj Mahal, esimerkki kulttuuriperintökohteesta.Zoom
Sivusto #252: Taj Mahal, esimerkki kulttuuriperintökohteesta.

Sivusto #156: Serengetin kansallispuisto, esimerkki luonnonperintökohteesta.Zoom
Sivusto #156: Serengetin kansallispuisto, esimerkki luonnonperintökohteesta.

Kohde #274: Machu Picchun historiallinen pyhäkkö, esimerkki sekoittuneesta kulttuuriperintökohteesta.Zoom
Kohde #274: Machu Picchun historiallinen pyhäkkö, esimerkki sekoittuneesta kulttuuriperintökohteesta.

Valintaperusteet

Vuoden 2004 loppuun asti kulttuuriperintöä koskevia kriteerejä oli kuusi ja luonnonperintöä koskevia kriteerejä neljä. Vuonna 2005 tätä muutettiin siten, että kriteerejä on nyt vain yksi kymmenen kriteerin kokonaisuus. Ehdotettujen kohteiden on oltava "poikkeuksellisen yleishyödyllisiä" ja täytettävä vähintään yksi kymmenestä kriteeristä. Jos kohde täyttää sekä kulttuuri- että luonnonperintökriteerit, sitä kutsutaan "sekakohteeksi".

Kulttuuriset kriteerit

 1. "edustaa ihmisen luovan nerokkuuden ja kulttuurisen merkityksen mestariteosta."
 2. "osoittaa merkittävää inhimillisten arvojen vaihtoa tietyn ajanjakson aikana tai maailman kulttuurialueella arkkitehtuurin tai teknologian, monumentaalitaiteen, kaupunkisuunnittelun tai maisemasuunnittelun kehityksessä."
 3. "ainutlaatuisen tai ainakin poikkeuksellisen todistuksen antaminen kulttuuriperinteestä tai elävästä tai kadonneesta sivilisaatiosta."

  IV.             

 1. "on erinomainen esimerkki rakennustyypistä, arkkitehtonisesta tai teknologisesta kokonaisuudesta tai maisemasta, joka kuvaa merkittävää vaihetta ihmiskunnan historiassa"."
 2. "on erinomainen esimerkki perinteisestä asutuksesta, maankäytöstä tai meren käytöstä, joka edustaa kulttuuria tai ihmisen vuorovaikutusta ympäristön kanssa, erityisesti silloin, kun se on tullut haavoittuvaksi peruuttamattoman muutoksen vaikutuksesta."
 3. "liittyy suoraan tai konkreettisesti tapahtumiin tai eläviin perinteisiin, aatteisiin tai uskomuksiin, taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin, joilla on poikkeuksellista yleistä merkitystä"."

Luonnolliset kriteerit

 1. "sisältää ylivertaisia luonnonilmiöitä tai alueita, joilla on poikkeuksellista luonnonkauneutta ja esteettistä merkitystä."
 2. "on erinomainen esimerkki, joka edustaa maapallon historian tärkeimpiä vaiheita, mukaan lukien elämän historiaa, merkittäviä meneillään olevia geologisia prosesseja maanpinnan muodon kehittymisessä tai merkittäviä geomorfisia tai fysiografisia piirteitä."
 3. "on erinomainen esimerkki merkittävistä meneillään olevista ekologisista ja biologisista prosesseista maa-, makean veden, rannikko- ja meriekosysteemien sekä kasvi- ja eläinyhteisöjen evoluutiossa ja kehityksessä."
 4. "sisältää biologisen monimuotoisuuden in situ -suojelun kannalta tärkeimpiä ja merkittävimpiä luontotyyppejä, mukaan luettuina ne, joissa esiintyy uhanalaisia lajeja, joilla on tieteen tai suojelun kannalta poikkeuksellista yleismaailmallista arvoa".

Nimettyjen alueiden oikeudellinen asema

Unescon nimeäminen maailmanperintökohteeksi on alustava todiste siitä, että tällaiset kulttuurisesti arkaluonteiset kohteet ovat oikeudellisesti suojattuja Geneven yleissopimuksen, sen artiklojen, pöytäkirjojen ja tapojen sekä muiden sopimusten, mukaan lukien Haagin yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa, ja kansainvälisen oikeuden nojalla.

Näin ollen Geneven yleissopimuksessa määrätään:

"53 artikla. KULTTUURIESINEIDEN JA USKONNONHARJOITUSPAIKKOJEN SUOJELU. Rajoittamatta kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa 14 päivänä toukokuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen" ja muiden asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen määräysten soveltamista, on kiellettyä:

(a) tehdä vihamielisiä tekoja, jotka kohdistuvat kansojen kulttuuri- tai henkisen perinnön muodostaviin historiallisiin muistomerkkeihin, taideteoksiin tai jumalanpalveluspaikkoihin;

(b) käyttää tällaisia esineitä sotilaallisten ponnistelujen tukemiseen;

(c) tehdä tällaisista kohteista kostotoimien kohteena."

Sivusto #252: Taj Mahal, esimerkki kulttuuriperintökohteesta.Zoom
Sivusto #252: Taj Mahal, esimerkki kulttuuriperintökohteesta.

Sivusto #156: Serengetin kansallispuisto, esimerkki luonnonperintökohteesta.Zoom
Sivusto #156: Serengetin kansallispuisto, esimerkki luonnonperintökohteesta.

Kohde #274: Machu Picchun historiallinen pyhäkkö, esimerkki sekoittuneesta kulttuuriperintökohteesta.Zoom
Kohde #274: Machu Picchun historiallinen pyhäkkö, esimerkki sekoittuneesta kulttuuriperintökohteesta.

Valintaperusteet

Vuoden 2004 loppuun asti kulttuuriperintöä koskevia kriteerejä oli kuusi ja luonnonperintöä koskevia kriteerejä neljä. Vuonna 2005 tätä muutettiin siten, että kriteerejä on nyt vain yksi kymmenen kriteerin kokonaisuus. Ehdotettujen kohteiden on oltava "poikkeuksellisen yleishyödyllisiä" ja täytettävä vähintään yksi kymmenestä kriteeristä. Jos kohde täyttää sekä kulttuuri- että luonnonperintökriteerit, sitä kutsutaan "sekakohteeksi".

Kulttuuriset kriteerit

 1. "edustaa ihmisen luovan nerokkuuden ja kulttuurisen merkityksen mestariteosta."
 2. "osoittaa merkittävää inhimillisten arvojen vaihtoa tietyn ajanjakson aikana tai maailman kulttuurialueella arkkitehtuurin tai teknologian, monumentaalitaiteen, kaupunkisuunnittelun tai maisemasuunnittelun kehityksessä."
 3. "ainutlaatuisen tai ainakin poikkeuksellisen todistuksen antaminen kulttuuriperinteestä tai elävästä tai kadonneesta sivilisaatiosta."

  IV.             

 1. "on erinomainen esimerkki rakennustyypistä, arkkitehtonisesta tai teknologisesta kokonaisuudesta tai maisemasta, joka kuvaa merkittävää vaihetta ihmiskunnan historiassa"."
 2. "on erinomainen esimerkki perinteisestä asutuksesta, maankäytöstä tai meren käytöstä, joka edustaa kulttuuria tai ihmisen vuorovaikutusta ympäristön kanssa, erityisesti silloin, kun se on tullut haavoittuvaksi peruuttamattoman muutoksen vaikutuksesta."
 3. "liittyy suoraan tai konkreettisesti tapahtumiin tai eläviin perinteisiin, aatteisiin tai uskomuksiin, taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin, joilla on poikkeuksellista yleistä merkitystä"."

Luonnolliset kriteerit

 1. "sisältää ylivertaisia luonnonilmiöitä tai alueita, joilla on poikkeuksellista luonnonkauneutta ja esteettistä merkitystä."
 2. "on erinomainen esimerkki, joka edustaa maapallon historian tärkeimpiä vaiheita, mukaan lukien elämän historiaa, merkittäviä meneillään olevia geologisia prosesseja maanpinnan muodon kehittymisessä tai merkittäviä geomorfisia tai fysiografisia piirteitä."
 3. "on erinomainen esimerkki merkittävistä meneillään olevista ekologisista ja biologisista prosesseista maa-, makean veden, rannikko- ja meriekosysteemien sekä kasvi- ja eläinyhteisöjen evoluutiossa ja kehityksessä."
 4. "sisältää biologisen monimuotoisuuden in situ -suojelun kannalta tärkeimpiä ja merkittävimpiä luontotyyppejä, mukaan luettuina ne, joissa esiintyy uhanalaisia lajeja, joilla on tieteen tai suojelun kannalta poikkeuksellista yleismaailmallista arvoa".

Nimettyjen alueiden oikeudellinen asema

Unescon nimeäminen maailmanperintökohteeksi on alustava todiste siitä, että tällaiset kulttuurisesti arkaluonteiset kohteet ovat oikeudellisesti suojattuja Geneven yleissopimuksen, sen artiklojen, pöytäkirjojen ja tapojen sekä muiden sopimusten, mukaan lukien Haagin yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa, ja kansainvälisen oikeuden nojalla.

Näin ollen Geneven yleissopimuksessa määrätään:

"53 artikla. KULTTUURIESINEIDEN JA USKONNONHARJOITUSPAIKKOJEN SUOJELU. Rajoittamatta kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa 14 päivänä toukokuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen" ja muiden asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen määräysten soveltamista, on kiellettyä:

(a) tehdä vihamielisiä tekoja, jotka kohdistuvat kansojen kulttuuri- tai henkisen perinnön muodostaviin historiallisiin muistomerkkeihin, taideteoksiin tai jumalanpalveluspaikkoihin;

(b) käyttää tällaisia esineitä sotilaallisten ponnistelujen tukemiseen;

(c) tehdä tällaisista kohteista kostotoimien kohteena."

Sivusto #252: Taj Mahal, esimerkki kulttuuriperintökohteesta.Zoom
Sivusto #252: Taj Mahal, esimerkki kulttuuriperintökohteesta.

Sivusto #156: Serengetin kansallispuisto, esimerkki luonnonperintökohteesta.Zoom
Sivusto #156: Serengetin kansallispuisto, esimerkki luonnonperintökohteesta.

Kohde #274: Machu Picchun historiallinen pyhäkkö, esimerkki sekoittuneesta kulttuuriperintökohteesta.Zoom
Kohde #274: Machu Picchun historiallinen pyhäkkö, esimerkki sekoittuneesta kulttuuriperintökohteesta.

Valintaperusteet

Vuoden 2004 loppuun asti kulttuuriperintöä koskevia kriteerejä oli kuusi ja luonnonperintöä koskevia kriteerejä neljä. Vuonna 2005 tätä muutettiin siten, että kriteerejä on nyt vain yksi kymmenen kriteerin kokonaisuus. Ehdotettujen kohteiden on oltava "poikkeuksellisen yleishyödyllisiä" ja täytettävä vähintään yksi kymmenestä kriteeristä. Jos kohde täyttää sekä kulttuuri- että luonnonperintökriteerit, sitä kutsutaan "sekakohteeksi".

Kulttuuriset kriteerit

 1. "edustaa ihmisen luovan nerokkuuden ja kulttuurisen merkityksen mestariteosta."
 2. "osoittaa merkittävää inhimillisten arvojen vaihtoa tietyn ajanjakson aikana tai maailman kulttuurialueella arkkitehtuurin tai teknologian, monumentaalitaiteen, kaupunkisuunnittelun tai maisemasuunnittelun kehityksessä."
 3. "ainutlaatuisen tai ainakin poikkeuksellisen todistuksen antaminen kulttuuriperinteestä tai elävästä tai kadonneesta sivilisaatiosta."

  IV.             

 1. "on erinomainen esimerkki rakennustyypistä, arkkitehtonisesta tai teknologisesta kokonaisuudesta tai maisemasta, joka kuvaa merkittävää vaihetta ihmiskunnan historiassa"."
 2. "on erinomainen esimerkki perinteisestä asutuksesta, maankäytöstä tai meren käytöstä, joka edustaa kulttuuria tai ihmisen vuorovaikutusta ympäristön kanssa, erityisesti silloin, kun se on tullut haavoittuvaksi peruuttamattoman muutoksen vaikutuksesta."
 3. "liittyy suoraan tai konkreettisesti tapahtumiin tai eläviin perinteisiin, aatteisiin tai uskomuksiin, taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin, joilla on poikkeuksellista yleistä merkitystä"."

Luonnolliset kriteerit

 1. "sisältää ylivertaisia luonnonilmiöitä tai alueita, joilla on poikkeuksellista luonnonkauneutta ja esteettistä merkitystä."
 2. "on erinomainen esimerkki, joka edustaa maapallon historian tärkeimpiä vaiheita, mukaan lukien elämän historiaa, merkittäviä meneillään olevia geologisia prosesseja maanpinnan muodon kehittymisessä tai merkittäviä geomorfisia tai fysiografisia piirteitä."
 3. "on erinomainen esimerkki merkittävistä meneillään olevista ekologisista ja biologisista prosesseista maa-, makean veden, rannikko- ja meriekosysteemien sekä kasvi- ja eläinyhteisöjen evoluutiossa ja kehityksessä."
 4. "sisältää biologisen monimuotoisuuden in situ -suojelun kannalta tärkeimpiä ja merkittävimpiä luontotyyppejä, mukaan luettuina ne, joissa esiintyy uhanalaisia lajeja, joilla on tieteen tai suojelun kannalta poikkeuksellista yleismaailmallista arvoa".

Nimettyjen alueiden oikeudellinen asema

Unescon nimeäminen maailmanperintökohteeksi on alustava todiste siitä, että tällaiset kulttuurisesti arkaluonteiset kohteet ovat oikeudellisesti suojattuja Geneven yleissopimuksen, sen artiklojen, pöytäkirjojen ja tapojen sekä muiden sopimusten, mukaan lukien Haagin yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa, ja kansainvälisen oikeuden nojalla.

Näin ollen Geneven yleissopimuksessa määrätään:

"53 artikla. KULTTUURIESINEIDEN JA USKONNONHARJOITUSPAIKKOJEN SUOJELU. Rajoittamatta kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa 14 päivänä toukokuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen" ja muiden asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen määräysten soveltamista, on kiellettyä:

(a) tehdä vihamielisiä tekoja, jotka kohdistuvat kansojen kulttuuri- tai henkisen perinnön muodostaviin historiallisiin muistomerkkeihin, taideteoksiin tai jumalanpalveluspaikkoihin;

(b) käyttää tällaisia esineitä sotilaallisten ponnistelujen tukemiseen;

(c) tehdä tällaisista kohteista kostotoimien kohteena."

Sivusto #252: Taj Mahal, esimerkki kulttuuriperintökohteesta.Zoom
Sivusto #252: Taj Mahal, esimerkki kulttuuriperintökohteesta.

Sivusto #156: Serengetin kansallispuisto, esimerkki luonnonperintökohteesta.Zoom
Sivusto #156: Serengetin kansallispuisto, esimerkki luonnonperintökohteesta.

Kohde #274: Machu Picchun historiallinen pyhäkkö, esimerkki sekoittuneesta kulttuuriperintökohteesta.Zoom
Kohde #274: Machu Picchun historiallinen pyhäkkö, esimerkki sekoittuneesta kulttuuriperintökohteesta.

Kuvat

·        

Persepolis, Iran

·        

Firenzen historiallinen keskusta Toscanassa (Italia)

·        

·        

Uluru (Australia)

·        

Chichen Itza Yucatánissa (Meksiko)

·        

Pietarin historiallinen keskusta ja sen esikaupungit (Venäjä)

·        

Muinainen rakennuskompleksi Wudang-vuorilla (Kiina)

·        

Mount Kenyan kansallispuisto (Kenia)

·        

Sambesi-joen Victorian putoukset Afrikassa

·        

Taj Mahal, Intia

·        

Memphis ja sen hautausmaa, mukaan lukien Gizan pyramidit (Egypti).

Kuvat

·        

Persepolis, Iran

·        

Firenzen historiallinen keskusta Toscanassa (Italia)

·        

·        

Uluru (Australia)

·        

Chichen Itza Yucatánissa (Meksiko)

·        

Pietarin historiallinen keskusta ja sen esikaupungit (Venäjä)

·        

Muinainen rakennuskompleksi Wudang-vuorilla (Kiina)

·        

Mount Kenyan kansallispuisto (Kenia)

·        

Sambesi-joen Victorian putoukset Afrikassa

·        

Taj Mahal, Intia

·        

Memphis ja sen hautausmaa, mukaan lukien Gizan pyramidit (Egypti).

Kuvat

·        

Persepolis, Iran

·        

Firenzen historiallinen keskusta Toscanassa (Italia)

·        

·        

Uluru (Australia)

·        

Chichen Itza Yucatánissa (Meksiko)

·        

Pietarin historiallinen keskusta ja sen esikaupungit (Venäjä)

·        

Muinainen rakennuskompleksi Wudang-vuorilla (Kiina)

·        

Mount Kenyan kansallispuisto (Kenia)

·        

Sambesi-joen Victorian putoukset Afrikassa

·        

Taj Mahal, Intia

·        

Memphis ja sen hautausmaa, mukaan lukien Gizan pyramidit (Egypti).

Kuvat

·        

Persepolis, Iran

·        

Firenzen historiallinen keskusta Toscanassa (Italia)

·        

·        

Uluru (Australia)

·        

Chichen Itza Yucatánissa (Meksiko)

·        

Pietarin historiallinen keskusta ja sen esikaupungit (Venäjä)

·        

Muinainen rakennuskompleksi Wudang-vuorilla (Kiina)

·        

Mount Kenyan kansallispuisto (Kenia)

·        

Sambesi-joen Victorian putoukset Afrikassa

·        

Taj Mahal, Intia

·        

Memphis ja sen hautausmaa, mukaan lukien Gizanpyramidit (Egypti).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3